Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

De gesprekken breng ik in rekening op basis van een uurtarief. Het uurtarief is €79,50 voor een afspraak overdag en €95,00 voor de avonduren.

De meeste ziektekostenverzekeringen vergoeden voor een deel de gesprekken, afhankelijk van het pakket en de polisvoorwaarden. Op de website van de LVPW vindt u de lijst met verzekeraars die vanuit de aanvullende verzekering een gedeelte van de kosten vergoeden. Het is goed om dit bij uw eigen ziektekostenverzekering te checken. Ook heb ik het certificaat voor christelijke zorg waardoor ook de ziektekostenverzekeraar Prolife vanuit de aanvullende verzekering de kosten vergoed.

Voor bedrijfsmaatschappelijk werk wordt de tarifering middels een offerte vastgesteld.

Er wordt naast het uurtarief, zo nodig, een kwartier in rekening gebracht voor registratie en administratie. Als een gesprek langer dan 1 uur duurt worden de kosten voor dat gesprek naar rato berekend. Voor mensen waar de kosten een probleem zijn, zal er individueel een oplossing worden gezocht.

De praktijk is niet BTW plichtig op therapeutische gesprekken en deze wordt dan ook niet in rekening gebracht. BTW wordt nog wel in rekening gebracht op alle niet therapeutische activiteiten.

Wijze van betalen:
U ontvangt maandelijks een factuur van de gemaakte kosten.

Annuleren van een afspraak;
Als u verhinderd bent om op de afgesproken tijd te komen dient u dat tenminste twee werkdagen vooraf te melden. Als u niet afbelt wordt er 1 uur in rekening gebracht.

Klachtenregeling:
Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). Als u niet tevreden bent hoor ik graag van u. Mocht u niet tevreden zijn over de afhandeling van uw klacht kunt u contact opnemen met LVPW

Betrokken bij IJM:
Dagelijks worden meisjes, jongens, vrouwen en mannen misbruikt, geslagen, uitgebuit en verkocht. Dit moet stoppen. Gaan voor gerechtigheid, dat is waar IJM voor staat. Ik vind het belangrijk dat er gerechtigheid zal plaatsvinden en psychosociale zorg ook toegankelijk is voor die mensen die uitgebuit zijn geweest. Vanuit de praktijk steun ik het project van IJM dat professionele nazorg en counseling biedt bij de verwerking van trauma’s voor slachtoffers van cyberseks.