De Praktijk

Welkom bij Bloei Psychosociale Hulpverlening. Bloei Psychosociale Hulpverlening biedt professionele ondersteuning aan mensen die (dreigen) vast (te) lopen in het dagelijks leven. Geen mens is zonder zorgen en als de last te zwaar wordt dreigt uw leven uit balans te raken. Dit kan ieder mens overkomen. Psychosociale hulpverlening is een investering in uw toekomst en in de toekomst van uw omgeving.
Bloei Psychosociale Hulpverlening biedt hulp op zoek naar een nieuwe balans in het leven. Bloei Psychosociale Hulpverlening staat open voor iedereen die ondersteuning, advies of begeleiding wenst binnen de psychosociale aspecten van het leven.

Het gezicht achter Bloei Psychosociale Hulpverlening is Dorathé van Leeuwen. Bloei Psychosociale Hulpverlening is voortgekomen uit het verlangen om mensen te ondersteunen in het zoeken naar een (nieuwe) balans in hun leven. Het is mijn wens om mensen te helpen die vastlopen of dréigen vast te lopen. Ik vind het bijzonder als ik een stukje met u mee mag lopen op uw levensweg. Het doel van deze ondersteuning is dat u (weer) tot BLOEI mag komen, dat vertrouwen hersteld mag worden en verantwoordelijkheden opgepakt of opnieuw opgepakt kunnen worden.  Dit zijn vaak geen gemakkelijke processen. Misschien roept het pijn en angst op en dit kan de reden zijn waarom mensen hulpverlening soms zo lang kunnen uitstellen. Toch hoop ik dat u hulp durft te vragen als u vast loopt of dreigt vast te lopen in uw leven. Belangrijk in dit proces is dat u goed contact hebt met uw hulpverlener, dat u zich vertrouwd en gerespecteerd voelt en dat u eerlijk durft te vertellen wat u bezighoudt.

Respect voor u en uw omgeving is voor mij een belangrijk aspect in de begeleiding. Rechtvaardigheid en betrouwbaarheid mag u van mij verwachten.  Bloei Psychosociale Hulpverlening is een christelijke praktijk. Dit is mijn persoonlijke levensovertuiging. Alle hulp mogen we van God verwachten en in afhankelijkheid van Gods Zegen wil ik mijn werk doen. In Hem alleen kunnen we de ware rust en vrede vinden. Als u wenst is er in de hulpverlening ook ruimte en aandacht voor de levensvragen rondom het christelijke geloof die u bezig kunnen houden.

Opleidingen en Ervaring

Ik heb eerst gewerkt als verpleegkundige en ervaring opgedaan in de gehandicaptenzorg, psychiatrie, revalidatie en psycho-geriatrische zorg. In 2010 ben ik de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening gaan volgen. Deze heb ik in 2014 afgerond aan de Christelijke Hogeschool te Ede. Van 2012 tot 2015 ben ik werkzaam geweest in de vrouwenhulpverlening en heb ik gewerkt op een crisisopvang voor vrouwen die te maken hebben met huiselijk geweld. Daarna heb ik gewerkt in een praktijk voor maatschappelijk werk waarin ik mensen met diverse hulpverleningsvragen heb mogen begeleiden.
Na de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening heb ik diverse cursussen gevolgd op het gebied van rouw- en verliesbegeleiding. Daarnaast heb ik de opleiding Contextuele Hulpverlening en de Specialisatie Contextuele Therapie mogen volgen en afgerond.

Rouw en Verlies

In mijn werk heb ik regelmatig te maken met rouw en verlies. Het is moeilijk om in onze maatschappij stil te kunnen staan bij rouw en verlies omdat men verwacht dat je na een korte periode weer mee doet in de maatschappij. Een verlies, in welke vorm dan ook, brengt de grond onder je voeten aan het schudden. Ruimte om stil te staan bij het gemis en op zoek te gaan naar een nieuwe balans in je leven is er bijna niet. Hier hebben zelfs jonge kinderen mee te maken. De druk die de maatschappij ons oplegt is enorm. Stilstaan om te rouwen is moeilijk. Maar juist als mensen te maken krijgen met rouw en verlies is ondersteuning vaak zo hard nodig. Het is mijn verlangen om juist in deze moeilijke periode waarin mensen te maken krijgen met rouw en verlies ondersteuning te bieden.